Strona główna / Przewóz
Informacje / komunikaty
Zamówienie publiczne dotyczące przewozu dzieci i młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 Drukuj Email
Wtorek, 06 Lipiec 2010 13:39

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  2. Ogłoszenie o zamówieniu
  3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

LAST_UPDATED2
 
Opinia prawna w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dzieci do gimnazjum w Dobczycach Drukuj Email
Wpisany przez Michał Ładyga   
Piątek, 20 Luty 2009 13:27
 
"(...) W dniu 26 listopada 2008 r. rodzice dzieci mieszkających we wsi Sieraków i Stojowice uczęszczających do Gimnazjum w Dobczycach zwrócili się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu dzieci ze szkoły do domu w dniach kiedy lekcje kończą się po odjeździe autobusu szkolnego.
Zgodnie z uchwałą nr VI/53/99 z dnia 22 marca 1999 r. Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie założenia Gimnazjum w Dobczycach, z dniem 1 września 1999 r. utworzone zostało Publiczne Gimnazjum z siedzibą w Dobczycach przy ul Parkowej 4 z oddziałami : Oddziałem Nr 1 w Kornatce, Oddziałem Nr 2 w Brzączowicach, Oddziałem Nr 3 w Stadnikach. Wieś Stojowice należy do obwodu macierzystego Gimnazjum w Dobczycach natomiast wieś Sieraków należy do obwodu Oddziału Nr 1 w Brzączowicach.
 
Do obowiązków gminy należy zorganizowanie sieci szkół publicznych w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnienie obowiązku szkolnego, o czym stanowi  art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DZ.U.2004 Nr 256 poz.5272 z póź.zm.), zwanej dalej ustawą. Ustalenie planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę oraz określenie granic obwodów szkół publicznych należy do kompetencji rady gminy. W art. 17 ust. 2 ustawy, ustawodawca zawarł warunki obowiązujące przy ustaleniu sieci szkół, tak aby droga dziecka z domu do szkoły nie przekraczała 3 km w przypadku klas I-IV szkół podstawowych i 4 km w przypadku klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza te odległości, to w myśl art. 17 ust. 3 ustawy, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Więcej…