Strona główna / Katalog usług / Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - druk RP-7

 

I. Miejsce załatwienia sprawy

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach

2 piętro, pokój 206, tel. (012) 37-21-782

 

II. Wymagane dokumenty

Podanie lub prośba telefoniczna.

 

III. Termin załatwienia sprawy

Do dwóch miesięcy.

 

IV. Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

V. Procedury postępowania, uwagi

Druki wydawane są byłym pracownikom na ich pisemną lub telefoniczną prośbę. űródłem danych jest zakładowe archiwum urzędowe lub podręczne stanowiska, kontrola list i płac, danych kadrowych, celem prawidłowego wystawiania druku.

 

VI. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Fund. Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162 poz. 1118 ze zmianami).