Strona główna / Katalog usług / Świadectwo pracy

Wydawanie zaświadczeń (świadectw pracy)

 

I. Miejsce załatwienia sprawy

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach

2 piętro, pokój 206, tel. (012) 37-21-782

 

II. Wymagane dokumenty

Podanie lub prośba telefoniczna.

 

III. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie (zgodnie z zapisami art. 97 Kodeksu Pracy).

 

IV. Tryb odwoławczy

Skarga do Sądu Rejonowego w Krakowie, Sąd Pracy, w terminie 7 dni.

 

V. Procedury postępowania, uwagi

Świadectwa pracy wydawane są byłym pracownikom. Odbiór jest potwierdzany. űródłem danych jest zakładowe archiwum urzędu lub podręczne stanowisko, kontrola list płac i danych kadrowych, celem prawidłowego wystawienia dokumentu.

 

VI. Podstawa prawna

Artykuł 97 Kodeksu pracy.