Strona główna / Katalog usług / Porady dot. KP i KN

Udzielanie porad z zakresu Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela

 

I. Miejsce załatwienia sprawy

Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych w Dobczycach

2 piętro, pokój 213, tel. (012) 37-21-782

 

II. Wymagane dokumenty

Podanie lub prośba telefoniczna.

 

III. Termin załatwienia sprawy

W zależności od sprawy w terminie kilkudniowym.

 

IV. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

 

V. Procedury postępowania, uwagi

Porady udzielane są byłym i obecnym pracownikom, a także innym osobom zgłaszającym zapytania. űródłem danych jest wiedza merytoryczna pracownika, posiadane zasoby prasowe i literatury fachowej oraz zasoby LEX OMEGA, zasoby internatowe - strony MENiS, Kuratorium.

 

VI. Podstawa prawna

Statut Zakładu