Drukuj Email
 
INSTRUKCJA BEZPIECZNEJ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI
GAŚNICY PIANOWEJ
 

I. Opis gaśnicy pianowej
 
Gaśnica składa się z następujących części głównych: zbiornika, urządzenia wewnętrznego i ładunku.
 1. Zbiornik jest wykonany z blachy stalowej i ma kształt cylindra. Zbiornik od góry jest zamknięty pokrywą, która jest przykręcona śrubami. Między pokrywą a zbiornikiem gaśnicy musi być uszczelka gumowa. W górnym bocznym otworze zbiornika znajduje się wmontowana dysza (pyszczek), przez którą wydostaje się na zewnątrz – po uruchomieniu gaśnicy – środek gaśniczy w postaci piany. Poniżej dyszy znajduje się otwór, w którym jest wmontowany bezpiecznik zabezpieczający zbiornik gaśnicy przed uszkodzeniem. W pokrywie, w specjalnej dławicy jest umieszczony zbijak. Zbijak jest prętem metalowym obustronnie zakończony talerzykami. Talerzyk górny zewnętrzny służy do wbicia zbijaka do wnętrza, natomiast dolny służy do przebicia naczynia szklanego.
 2. Urządzenie wewnętrzne wykonane jest w kształcie dziurkowanego cylindra-kosza zawierającego słój szklany zamknięty płytką ołowianą. Płytka jest uszczelniona przy brzegach słoja za pomocą nakrętek.
 3. Ładunek gaśnicy składa się:
 • z roztworu alkalicznego i środka pianotwórczego, który jest rozpuszczony w wodzie i wypełnia zbiornik gaśnicy,
 • z rozcieńczonego kwasu siarkowego, który wypełnia szklaną butelkę.

II. Sposób użycia gaśnicy i gaszenie
 1. Zdjąć gaśnicę z wieszaka.
 2. Podejść na odległość około 4m od ognia.
 3. Odwrócić gaśnicę do góry dnem i uderzyć zbijakiem o twardy przedmiot.
 4. Strumień piany skierować na ogień.
Po wbiciu zbijaka do wnętrza gaśnicy butelka z rozcieńczonym kwasem zostaje zniszczona, a jej zawartość łączy się z alkalicznym roztworem, który znajduje się w zbiorniku gaśnicy. W tej reakcji chemicznej powstaje dwutlenek węgla, który wyrzuca za zewnątrz strumień piany. Podczas gaszenia materiału palnego np. drewna – należy skierować strumień piany na dolne partie materiałów celem wytworzenia jakby wału zapobiegającego rozlewaniu się piany, a następnie ruchami wahadłowymi w lewo i prawo kierować strumień piany, aż do całkowitego pokrycia pianą palącego się przedmiotu. Przy gaszeniu cieczy palnych w naczyniach otwartych – należy  podejść na odległość 2-3m od strony nawietrznej tzw. z wiatrem i skierować strumień piany na przeciwległą wewnętrzną stronę naczynia w jedno miejsce, piana, która jest płynna i lepka zacznie spływać na całą powierzchnię palącego się płynu aż ją całkowicie pokryje. Gaszenie polega na odcięciu dostępu powietrza do palącego się płynu.

Gaśnicą pianową gasi się powierzchnię ognia do 1m2.
Gaszenie rozlanych i palących się płynów na posadzce – gasi się podobnie jak materiały stałe.


III. Przeznaczenie gaśnicy pianowej
 1. Co można gasić gaśnicą pianową?
  Benzynę, benzol, naftę, oleje, smary, oleje opałowe, tłuszcze, terpentynę, farby olejne, żywicę, parafinę, woski oraz te wszystkie materiały, które gasi się wodą.

 2. Czego nie wolno gasić gaśnicą pianową?
  Alkoholu, acetonu, eteru, dwusiarczku węgla, instalacji elektrycznej pozostawionej pod napięciem, sodu, potasu i acetylenu powstającego z karbidu.

IV. Konserwacja gaśnicy pianowej
 
Konserwacja gaśnicy polega na oględzinach zewnętrznych – celem stwierdzenia ewentualnych wycieków, zewnętrznej czystości itp. Kontrola wewnętrzna gaśnicy polega na sprawdzeniu ładunku przez połączenie minimalnej ilości składnika alkalicznego z kilkoma kroplami składnika kwaśnego. Jeżeli w wyniku połączenia tych środków wytwarza się gęsta piana, to ładunek jest dobry, w przeciwnym razie ładunek należy wymienić na nowy. Podczas kontroli wewnętrznej należy usunąć rdzę (korozję), a miejsca metalowe posmarować smarem.


V. Uwaga
 
Miejsc, w których jest zawieszona gaśnica pianowa nie wolno zastawiać, dojście do gaśnicy musi być swobodne.
      
Telefon Państwowej Straży Pożarnej – 998