Strona główna / Instrukcje i regulaminy / Przebieg ewakuacji szkoły
Drukuj Email
 
Instrukcja przebiegu ewakuacji w razie zagrożenia na terenie szkoły

 1. Szczegółowy plan ewakuacji znajduje się na każdym piętrze w budynku szkolnym.
 2. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do zapoznania się i zgodnego z nim postępowania.
 3. Alarm rozpoczyna się ciągłym dzwonkiem trwającym trzy minuty; podobnie brzmi zakończenie alarmu.
 4. Młodzież i nauczyciele opuszczają sale lekcyjne, zabierają przedmioty przyniesione ze sobą (bez odzieży wierzchniej pozostawionej w szatni).
 5. Nauczyciele nie zamykają sal lekcyjnych, pozostawiają klucze w drzwiach.
 6. Zamknięte pozostają: sala informatyczna i biblioteka. Opiekunowie tych pomieszczeń dokładnie sprawdzają, czy nie pozostał w nich żaden uczeń, zamykają sale, klucze do nich zdają dyrekcji.
 7. Każdy nauczyciel opiekuje się uczniami klasy, z którymi w danym momencie ma lekcje, aż do odwołania alarmu.
 8. Uczący zabezpiecza dokumentację (dzienniki szkolne) zabierając je ze sobą.
 9. Właściciele samochodów parkujących przed szkołą zobowiązani są do zabrania pojazdów w bezpieczne miejsce.
 10. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły powinni czekać na odwołanie alarmu w bezpiecznej odległości czyli około 50 m od budynku szkoły.
 11. Po uzyskaniu zgody kierującego akcją ewakuacyjną dyżurni klas wraz z opiekunem mogą odebrać płaszcze z szatni dla całej klasy.