Strona główna / 2007 / Uchwała Nr VII/58/07
Drukuj Email
Uchwała Nr VII/58/07 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 29 marca 2007 r.w sprawie akceptacji udziału Szkoły Podstawowej w Kornatce w projekcie „SUPER SZKOŁA”
 
 
 
Uchwała Nr VII/58/07
Rady Miejskiej w Dobczycach
z dnia 29 marca 2007 r.
 
w sprawie: akceptacji udziału Szkoły Podstawowej w Kornatce w projekcie „SUPER SZKOŁA”
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobczycach uchwala, co następuje:

§ 1

1.       Akceptuje się udział Szkoły Podstawowej w Kornatce w projekcie „SUPER SZKOŁA” realizowanym przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie z siedzibą przy ul. Janiny Woynarowskiej 1, 32-500 Chrzanów.

2.       W przypadku podpisania umowy dotacyjnej otrzymane środki zostaną przekazane w wysokości i na cele wskazane we wniosku i umowie dotacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Kornatce.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.

 

       § 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uchwały Oświatowe